RODO – zasady przetwarzania danych osobowych

RODO – zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELSYMCO s.r.o. z siedzibą pod adresem Praga 6 – Suchdol, K Roztokům 321/34, 165 00, ID 28505026, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, Insert 146463 (zwana dalej “Administratorem”, “my”).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej “Rozporządzenie”).

Administrator nie wyznaczył osoby zwanej dpo odpowiedzialną. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza UE. Z Administratorem możesz skontaktować się w każdej chwili pod następującym adresem e-mail: info@elsymco.com. Administrator prowadzi stronę internetową info@elsymco.com, na której może odbywać się przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, że na mocy Rozporządzenia przysługują Państwu następujące prawa:

   • anulować wysyłanie informacji handlowych w dowolnym momencie,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na adres e-mail: info@elsymco.com,
   • żądania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat, żądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
   • żądania od nas dostępu do tych danych i ich aktualizacji lub poprawienia, lub żądania ograniczenia przetwarzania,
   • żądania usunięcia tych danych osobowych, usuniemy je, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującym prawem lub naszymi uzasadnionymi interesami,
   • przenoszenia danych, jeżeli jest to przetwarzanie zautomatyzowane w związku z wykonaniem umowy,
   • skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uznasz, że Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem Rozporządzenia,
   • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamówienie i wykonanie z umowy kupna

Co przetwarzamy i dlaczego:

W ramach zamawiania towaru i wykonywania z umowy, aby móc dostarczyć Ci zamówiony towar i tym samym zrealizować przedmiot naszej umowy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 • imię, nazwisko – adresu
 • adres e-mail  – szczegóły zamówienia 
 • numertelefonu o – dane do fakturowania

Będziemy również przechowywać Twoje dane w celu utrwalenia umowy i ewentualnego przyszłego wykonywania praw i obowiązków stron.

Jak długo:

Będziemy przechowywać dane przez 10 lat od realizacji ostatniej części świadczenia w ramach umowy, chyba że 

jesteśmy zobowiązani przez inny przepis prawny do przechowywania dokumentacji umownej przez dłuższy okres.

Co nam na to pozwala:

pozwala nam na to art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia – jest to przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych oraz do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Komunikaty handlowe i wiadomości

Jak określono w Regulaminie, możemy wysyłać Ci wiadomości związane z naszą działalnością na Twój adres e-mail, procedura ta jest włączona przez § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o usługach społeczeństwa informacyjnego, chyba że odmówisz.

Z tych informacji handlowych można zrezygnować w dowolnym momencie w dowolny sposób – na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@elsymco.com lub klikając link w danym komunikacie handlowym.

Cookies

Co przetwarzamy i dlaczego:

Używamy plików cookie na naszej stronie. Mamy je tutaj z następujących powodów:

   • pomiar ruchu na stronie internetowej oraz tworzenie statystyk dotyczących ruchu i zachowań odwiedzających na stronie internetowej;
   • funkcjonowania strony internetowej.

Na jak długo:

Cookies są przechowywane przez okres określony poniżej dla każdego typu cookies.

Co nam to pozwala:

Gromadzenie plików cookie w celu pomiaru ruchu i tworzenia statystyk może być uznane za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie uzasadnionego powodu – uzasadnionego interesu i jest dozwolone przez art. 6 ust. 1 nakłucie. f) rozporządzenie.

Dowiedz się więcej

Ze strony internetowej można również korzystać w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych o zachowaniu osób odwiedzających stronę internetową – tryb ten można albo ustawić w ustawieniach przeglądarki, albo można sprzeciwić się takiemu zbieraniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 21 Rozporządzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@elsymco.com. 

Twój sprzeciw zostanie niezwłocznie rozpatrzony. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, w takim przypadku nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności strony internetowej.

Pliki cookie, które są gromadzone w celu pomiaru ruchu na stronie internetowej i tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowań odwiedzających na stronie internetowej, są oceniane w formie zbiorczej całości i w formie anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej.

Zebrane pliki cookie są również przetwarzane w Google Analytics. Zebrane pliki cookies są następnie przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na policies.google.com/privacy. W przypadku wyrażenia zgody na marketingowe pliki cookie, dane odwiedzających są przetwarzane przez Google Signals przede wszystkim w celu personalizacji reklam.