Procedura reklamacyjna zakupów

Procedura reklamacyjna zakupów w sklepie internetowym ELSYMCO.PL

  • Jak postępować ze skargą

1. Przyjmując każdą przesyłkę, sprawdź integralność opakowania wysyłkowego ze wszystkich stron.

a) Jeśli podczas kontroli stwierdzisz, że opakowanie transportowe jest uszkodzone (ale nie podarte lub otwarte), zrób zdjęcie uszkodzenia opakowania i zapisz to zastrzeżenie w protokole przejęcia u przewoźnika;

b) Jeśli podejrzewasz niekompletność lub uszkodzenie zawartości przesyłki (opakowanie transportowe jest podarte lub otwarte), niezwłocznie poinformuj o tym doręczyciela i sporządzić z nim protokół szkody. Nie przyjmuj przesyłki, zostanie ona zwrócona do nas przez przewoźnika i natychmiast wyślemy Ci nową przesyłkę.

Procedura ta jest najprostszym rozwiązaniem reklamacji przy odbiorze przesyłki.

2. W przypadku stwierdzenia, że zawartość przesyłki jest niekompletna lub uszkodzona dopiero po jej przejęciu i rozpakowaniu:

a) pobrać formularz reklamacyjny (www.elsymco.pl/formularz-reklamacyjny.pdf), który wypełniasz zgodnie z instrukcją;

b) zrobić zdjęcie przesyłki w następujący sposób:

– pudełko, w którym przesyłka dotarła, w tym etykiety i etykiety – cała zawartość przesyłki po jej otwarciu – zgłaszane produkty z bliska

c)  przesłać wypełniony formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciami na adres e-mail: info@elsymco.com

 

Nasz dział reklamacji skontaktuje się z Tobą z propozycją rozwiązania skargi.

W przypadku reklamacji całego zamówienia, przesyłkę należy niezwłocznie odesłać na adres ELSYMCO, Velflíkova 4, 160 00, Praga 6. 

3.   Jeśli otrzymałeś inne towary:

a) wypełnić formularz reklamacyjny i zrobić zdjęcie przesyłki w sposób określony w pkt 2b)

b) wyślij wszystko na e-mail: info@elsymco.com – nasz dział reklamacji skontaktuje się z Tobą z propozycją rozwiązania.

B. Jakie są Twoje prawa w procesie reklamacyjnym

1. W okresie gwarancyjnym lub w okresie użytkowania towaru możesz, według własnego uznania, zażądać wadki, która jest istotna:

– dostawa nowego lub brakującego przedmiotu;
– bezpłatna naprawa;
– rozsądny rabat; lub
– zwrot ceny na podstawie odstąpienia od umowy.

2. W przypadku wady, która jest nieistotna, masz prawo do usunięcia wady lub rozsądnego rabatu.

3. Jeżeli usunięta wada występowała wielokrotnie po naprawie (najczęściej trzecia reklamacja za tę samą wadę lub czwarta za różne wady) lub towar ma większą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), masz prawo domagać się rabatu od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

4. Składając roszczenie, musisz poinformować nas, które prawo wybrałeś. Zmiana wyboru bez naszej zgody jest możliwa tylko wtedy, gdy zażądałeś usunięcia wady, która okazuje się nieodwracalna. Jeśli nie wybierzesz swojego prawa z istotnej wady w czasie, masz takie same prawa, jak w przypadku wady innej niż istotna.

5. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, na podstawie odstąpienia od umowy można żądać zwrotu ceny zakupu w całości www.elsymco.pl/zawiadomienie-o-odstapieniu-od-umowy-kupna.pdf.

6. Jeśli udowodnimy, że wiedziałeś o wadzie przed odbiorem towaru lub sam ją spowodowałeś, nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego roszczenia.

7. Należy również pamiętać, że nie można ubiegać się o przecenione towary z powodu, dla którego towary są przecenione.

Procedura po podaniu reklamacje

1. Składając reklamację otrzymasz od nas pisemne potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej – protokół reklamacyjny, służący jako dokument do rozstrzygnięcia reklamacji. Protokół reklamacyjny określa, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji potrzebujesz.

2. Reklamację, w tym usunięcie wady, rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni po jej złożeniu, chyba że uzgodnimy z Tobą na piśmie dłuższy okres. Po upływie tego okresu przysługują Ci takie same prawa, jak gdyby było to istotne naruszenie umowy.

3. Jeśli jesteś konsumentem, zwrócimy Ci koszty poniesione w związku z roszczeniem (pamiętaj, że zwrócimy najniższe możliwe koszty). Prosimy o zwrócenie się do nas o zwrot tych kosztów bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresu składania wniosków.

4. Prześlemy Ci pisemne potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania, czy uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

Niniejsza Procedura reklamacyjna obowiązuje od 1.9.2022                         Digital Vent Technologies s.r.o.